Skip to:Bottom
|
Content
Mekke fethi'nin dönüm noktası Hudeybiye Antlaşması için kapak resmi
Başlık:
Mekke fethi'nin dönüm noktası Hudeybiye Antlaşması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
turbeng
Yerel Yer Numarası:
ET001196
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
Fiziksel Tanımlama:
1 online kaynak (xıv, 133 s.).
Teknik Detaylar:
Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.

Erişim şekli: World Wide Web.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.
Özet:
Hicretin altıncı yılı Rasulullah’ın (s.a.v.) liderliğindeki Medine yönetimi ile Mekke yönetimi arasında yapılan sulh antlaşmasına Hudeybiye antlaşması adı verilmiştir. Antlaşmanın İslam tarihindeki yerinin ve öneminin analiz edilmesi amaçlanan çalışmada, dört bölüm üzerinden tarihi kıstas geliştirilerek Hudeybiye öncesi ekonomik ve siyasi durum, Hudeybiye seferi ve antlaşması, Hudeybiye antlaşması ile Mekke fethi arasında meydana gelen gelişmeler ve son olarak da Mekke’nin fethinde durularak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, Mekke fethi esas alınarak Hudeybiye’nin İslam’ın yayılışına etkileri incelenmiştir. Çalışmada; İslam tarihi, hadis ve tefsir kaynaklarından istifade edilmiştir.

In the sixth year of the Hijra, the peace treaty between Medina and Mecca under the leadership of Rasulullah (peace be upon him) was called the Hudaybiye treaty. The study aims to analyze the place and the importance of the treaty in the history of Islam, and it is done by comparing four chapters, namely the economic and political situation before the treaty, the campaign and Treaty of Hudaybiyyah, the developments between the signing of Hudeybiyyah Treaty and the conquest of Mecca, and finally, the conquest of Mecca. In this context, the influence of Hudaybiyyah Treaty on the spread of Islam was examined based on the conquest of Mecca. Islamic history, hadith and commentary sources were utilized in this study.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001196.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Tez ET001196 ET001196 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page