Skip to:Bottom
|
Content
Güncelden geleneğe kadın imgesine bakmak  Türkiye sanatından seçilmiş örneklerle bir değerlendirme için kapak resmi
Başlık:
Güncelden geleneğe kadın imgesine bakmak Türkiye sanatından seçilmiş örneklerle bir değerlendirme
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
ET001322
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
Fiziksel Tanımlama:
1 online kaynak (xv, 114 s.).
Teknik Detaylar:
Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.

Erişim şekli: World Wide Web.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.
Özet:
‘’Güncelden Geleneğe Kadın İmgesine Bakmak: Türkiye Sanatından Seçilmiş Örneklerle Bir Değerlendirme’’ başlıklı bu çalışma kapsamında, sanat tarihi içerisinde özellikle hızlı dönüşümlerin yaşandığı 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl dünyasında yaratılan kadın imgesi Batıda ve Türkiye’deki örnekleri üzerinden paralel bir şekilde incelenmektedir. Bu çalışmada, Cumhuriyet dönemi sonrasında hızlı değişim ve dönüşüm sürecinde kadın kimliği ele alınarak erkek ve kadın sanatçıların üretimlerine odaklanılıp, sonrasında seçilmiş örnekler tartışılmıştır. Günümüz Türkiye’sinden kadın sanatçıların geleneğe bakışları ve oluşturulmuş kadın imgesini dönüştürmeleri analoji kurularak ve karşılaştırılarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda geleneksel olan anlatıyı ve imgeyi dönüştüren örneklerle sanat tarihsel bir değerlendirme yapmak amaçlanmıştır.

The study of “The Representation of Woman From Present to Past: An Evaluation of Art From Turkey ” analyzes the women’s image in parallel based on examples from Turkey and Western world during the 19th and 20th century in which a rapid transformation occurs in art history. The study focuses on women’s characteristic and analyzes the work of male and female artists during the period of rapid change and transformation that occurred after the declaration of the republic. Analogy between the Turkish female artists’ approach to tradition in today’s world and their ongoing transformation is provided in this study with comparison. In this context, the purpose of this study is to provide a historical evaluation of art by using the examples from the traditional perspective and transformation of the image.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001322.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Tez ET001322 ET001322 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page