Skip to:Bottom
|
Content
Mekke döneminde ibadet için kapak resmi
Başlık:
Mekke döneminde ibadet
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
turtur eng
Yerel Yer Numarası:
ET001894
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
Fiziksel Tanımlama:
1 online kaynak (x, 108 s.)
Teknik Detaylar:
Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.

Erişim şekli: World Wide Web.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.
Özet:
Hz. Muhammed (sav) 610 yılında vahye muhatap olmaya başlamış, ilk tebliğ görevine içinde yaşadığı Mekke toplumunda başlamıştır. Hz. Muhammed (sav), geneli putlara tapan, içinde şirk unsurlarını barındıran inanç sistemine sahip olan bir topluma peygamber olarak gönderilmiştir. Mekke döneminde inançla ilgili hususlar üzerinde durulmuş ve bu dönemde ibadetler de şekillenmeye başlamıştır. İslamiyet’in geldiği ortamda Mekke halkı, putperest bir inanç sistemine sahip olmalarından dolayı ibadetleri de putlar etrafında şekillenmekteydi. Hz. Muhammed (sav) Mekke de yaşadığı sürede toplumun yanlış inanç sistemlerini ıslah etmeye çalışarak tevhid inancını yerleştirmeye çalışmıştır. İşte ibadetler de bu tevhid inancı üzere Mekke döneminde şekillenmeye başlamıştır. Mekke dönemi olarak belirtilen süreç genel kabul görmüş olunan risaletin başlangıcından Medine’ye hicrete kadar olan bölüm kastedilmektedir. Mekke döneminde şekillenmeye başlayan ibadetler yirmi üç yıllık bir süreçte son halini almıştır. Mekke döneminde ibadetler Kur’an-ı Kerim’in dil ve üslubuyla tedrici bir şekilde ortaya çıkmaya başlamıştır. İbadetler bir anda emredilmemiş, öncelikli olarak zihinler bu sürece hazırlanmıştır. Bu araştırma neticesinde namaz, oruç, zekât, kurban ve hac olarak formel ibadetlerin ortaya çıkışları incelenmiştir. Bu çalışmayla Mekke dönemindeki ibadetler, müşriklerin ibadetleri ve Müslümanların ibadetleri şeklinde mukayeseli olarak ortaya konulmuştur.

Hz. Muhammad started to be a subject of revelation in 610, and started his first notification duty in the community of Mecca, where he lived. Hz. Muhammad was sent as a prophet to a society that worshiped idols in general and has a belief system that contains shirk elements. In Mecca period, issues related to belief were emphasized and prayers started to take shape in this period. In the environment where Islam came, the people of Mecca were also shaped around idols because of their idolatry belief system. Hz. Muhammad tried to restore the belief in the monotheism by trying to correct the wrong belief systems of the society during his life in Mecca. The worship began to take shape during the Mecca period for this belief in monotheism. The process specified as the Makkah period refers to the section from the beginning of the generally accepted risk to the emigration to Madinah. The worship, which began to take shape in the Makkah period, took its final form in a period of twenty three years. During the Makkah period, prayers started to emerge gradually with the language and style of the Quran. Worship was not ordered at once, primarily minds were prepared for this process. As a result of this research, the emergence of formal worship as prayer, fasting, zakat, sacrifice and pilgrimage were examined. With this study, worship during the Mecca period was presented comparatively in the form of worship of the polytheists and worship of the Muslims.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001894.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Tez ET001894 ET001894 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page