Skip to:Bottom
|
Content
Uncertainty and optimization in structural mechanics için kapak resmi
Başlık:
Uncertainty and optimization in structural mechanics
Dil:
English
Yayın Bilgileri:
London : Wiley, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
145 p.
Seri:
FOCUS Series

Coleccion "FOCUS".
Ek Yazar:
Ek Kurum Yazarı:
Elektronik Erişim:
Click to View

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2927743-1001 TG260 .E5 U53 2013 Proqeust EBook Central Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page