Orhan Gazi yahud bir kahraman için kapak resmi
Başlık:
Orhan Gazi yahud bir kahraman
Dil:
Turkish, Ottoman
Dil Kodu:
ota
Yazar:
Yerel Yer Numarası:
EFKDP065063
Yayın Bilgileri:
İstanbul : Kasbar Matbaası, 1308.
Fiziksel Tanımlama:
29 s. : res. ; 14 cm.
Genel Not:
Eser Sultan Osman Gazi yahud bir sayyad-ı hümayuhbaht, Fatih Sultan Mehmed Han-ı sani yahud İstanbul fatihi, Yavuz Sultan Selim-i evvel yahud afitab-ı satvet, Kanuni Sultan Süleyman yahud fütuhat, Yıldırım Sultan Bayezıd-ı evvel yahud bir cihangir, Sultan Mehmed-i salis yahud fatih-i şehr, Sultan Bayezıd-ı sani yahud elvah-ı zafer, Hüdavendigar Gazi yahud fetihler ve Kosova sahrası, Çelebi Sultan Mehmed yahud müceddid-i devlet, Sultan Selim-i sani yahud muzafferiyat, Şir-i gaza adlı eserlerle beraber ciltlenmiştir.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap EFKDP065063 65063 Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Depo
Arıyor...

On Order