Prpfessional Cobol için kapak resmi
Başlık:
Prpfessional Cobol
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : IBM, [t.y.].
Fiziksel Tanımlama:
27.5 ;
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap EB0000375 0000375 Enformatik Kütüphanesi Genel Koleksiyon
Arıyor...

On Order