Dos unix systems becoming o super user için kapak resmi
Başlık:
Dos unix systems becoming o super user
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
ISBN:
9780132186452
Yayın Bilgileri:
USA : Prentice-Hall, Inc., 1985.
Fiziksel Tanımlama:
262 sy. : res. , graf. , tbl. ; 22 cm.
Seri:
Dos unix.
Genel Not:
Dizin var.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap EB0000026 0000026 Enformatik Kütüphanesi Genel Koleksiyon
Arıyor...

On Order