Case using software development tools için kapak resmi
Başlık:
Case using software development tools
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Edisyon:
2. bs.
Yayın Bilgileri:
New York : Wiler, 1991.
Fiziksel Tanımlama:
334 sy. : graf. , tbl. ; 23 cm
Seri:
Bilgisayar dizisi.
Genel Not:
Dizin var.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap EB0000061 0000061 Enformatik Kütüphanesi Genel Koleksiyon
Arıyor...

On Order