SQL Language Reference Manual için kapak resmi
Başlık:
SQL Language Reference Manual
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yazar:
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : Oracle, 1988.
Fiziksel Tanımlama:
23 ;
Konu Başlığı:
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap EB0000438 0000438 Enformatik Kütüphanesi Genel Koleksiyon
Arıyor...

On Order