Anpassning av skogsarbetet till manniskans förutsattningar- del III. studier av snöpackning och snöröjning i avverkningsarbetet = Adaptation af forestry work to man's qualications- part III. studies on snow-packing and snow removal in forest logging için kapak resmi
Başlık:
Anpassning av skogsarbetet till manniskans förutsattningar- del III. studier av snöpackning och snöröjning i avverkningsarbetet = Adaptation af forestry work to man's qualications- part III. studies on snow-packing and snow removal in forest logging
Dil:
swo
Dil Kodu:
swo
ISBN:
9789157617255
Yayın Bilgileri:
Garpenberg : The Swedish University of Agricultural Sciences Department of Operational Efficiency, 1983.
Fiziksel Tanımlama:
IX, 51 s. : fig., tbl. ; 24 cm.
Seri:
Sveriges Lantbruksuniversitet Institutionen för Skogsteknik rapport ; 147

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap OFK41612 OX.2 Orman Fakültesi Kütüphanesi Genel Kitaplık
Arıyor...

On Order