Hakaret ve sövme cürümleri için kapak resmi
Başlık:
Hakaret ve sövme cürümleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, [t.y.].
Fiziksel Tanımlama:
187 s. ; 29 cm.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0053788 Tt 4 [t.y.] Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order