Mir'âtü'l-usul fi şerhi mirkati’l-vusul için kapak resmi
Başlık:
Mir'âtü'l-usul fi şerhi mirkati’l-vusul
Dil:
Arabic
Dil Kodu:
ara
Yayın Bilgileri:
Dersaadet (İstanbul) : Şirket-i Sahafiyye-i Osmaniyye (Şirket-i Sahafiyye-i Osmaniyye Matbaası), 1321.
Fiziksel Tanımlama:
4, 370 s.; 25x16 cm.
Genel Not:
Maarif Nezaret-i Celilesi'nin 8 Zilkade sene 321 ve fi 12 Kanun-ı Sânî 319 tarihli 203 ve 170 numaralı ruhsatnamesiyle tab olunmuşdur.
Konu Başlığı:

Elektronik Erişim:
Tam Metin İçin Tıklayınız

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0072909 İSL 675 1321 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Nadir Eser Koleksiyonu
Arıyor...

On Order