Skip to:Bottom
|
Content
Mukayyed şerhü'l-alaka için kapak resmi
Başlık:
Mukayyed şerhü'l-alaka
Dil:
Arabic
Dil Kodu:
ara
Yerel Yer Numarası:
HFK0072215
Yayın Bilgileri:
İstanbul : Mahmud Bey Matbaası, 1324.
Fiziksel Tanımlama:
1-93 s. ; 17x24 cm.
Genel Not:
Maarif Nezaret-i Celilesi'nin 1050 numaralı ve fi 25 Zilhicce sene 322 ve fi 17 Şubat tarihli ruhsatnamesiyle tab olunmuşdur.
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam Metin İçin Tıklayınız

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0072215 Gb 1446 1324 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Nadir Eser Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page