Skip to:Bottom
|
Content
Haşiye ala risaleti'l-istiare için kapak resmi
Başlık:
Haşiye ala risaleti'l-istiare
Dil:
Arabic
Dil Kodu:
ara
Yerel Yer Numarası:
HFK0072226
Yayın Bilgileri:
İstanbul : Vezir Hanı Osman Zeki Efendi Litografya Destegahı, 1288.
Fiziksel Tanımlama:
64 s.; 17x24 cm.
Genel Not:
İşbu haşiye-i makbule Maarif Nezaret-i Celilesi cânib-i âlisinden verilen ruhsatname üzerine imtiyazı sahibine aittir.
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam Metin İçin Tıklayınız

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0072226 GB 3454 1288 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Nadir Eser Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page