İçtihatlı - Notlu Türk Ticaret Kanunu ve Ticari Mevzuat için kapak resmi
Başlık:
İçtihatlı - Notlu Türk Ticaret Kanunu ve Ticari Mevzuat
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Edisyon:
3. bs.
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İsmail Akgün Matbaası, [t.y.].
Fiziksel Tanımlama:
XVI, 1487 s. ; 23 cm.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0064968 K 616 [t.y.] Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kompact Raf
Arıyor...

On Order