İradetü'l-kıtal fi'l-cihadi'l-İslami için kapak resmi
Başlık:
İradetü'l-kıtal fi'l-cihadi'l-İslami
Dil:
Arabic
Dil Kodu:
ara
Yayın Bilgileri:
Beyrut : Darü'l-İrşad, [t.y.].
Fiziksel Tanımlama:
47 s.; 20x14 cm.
Genel Not:
Eserin fihristi (s. 46) vardır. Ayrıca yazarın diğer eserlerinin listesi de (s. 47) vardır.
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam Metin İçin Tıklayınız

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0071907 İSL 709 [t.y.] Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Nadir Eser Koleksiyonu
Arıyor...

On Order