Skip to:Bottom
|
Content
Tafsil li-tavzihi'l-kavaidi'l-fıkhiye ve'l-usuliyeti fi evveli'l-mecelleti'l-ahkâmi'l-adliyeti : Mecelle-i ahkam-ı adliye için kapak resmi
Başlık:
Tafsil li-tavzihi'l-kavaidi'l-fıkhiye ve'l-usuliyeti fi evveli'l-mecelleti'l-ahkâmi'l-adliyeti : Mecelle-i ahkam-ı adliye
Dil:
Turkish, Ottoman
Dil Kodu:
ota
Yerel Yer Numarası:
HFKKYZY00313/02
Yayın Bilgileri:
İstanbul : Matbaa-i Osmaniye, 11 Saferülhayr 1299 H/1881.
Fiziksel Tanımlama:
258 s.; 20x14 cm.
Genel Not:
Bu kere Ayıntab Kaymakamlığından munfasıl erbab-ı fazl ü kemalden sabıkan Braveşte [?] müftüsü Süleyman hasbi Efendi’nin mesail-i fıkhiyenin mehuz ve mercii mesabesinde bulunan ve Mecell-i Ahkam-ı Adliye’nin kitab-ı evveli mukaddimesine derc edilmiş olan

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFKKYZY00313/02 347.22 MEC 11 Saferülhayr 1299 H/1881 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page