The constitutional history of modern Britain : 1485-1937 için kapak resmi
Başlık:
The constitutional history of modern Britain : 1485-1937
Dil:
English
Dil Kodu:
eng
Yerel Yer Numarası:
HFK0061579
Edisyon:
3. ed.
Yayın Bilgileri:
London : Adam and Charles Black, 1948.
Fiziksel Tanımlama:
568 s. ; 23 cm.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0061579 İH 30 1948 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kompact Raf
Arıyor...

On Order