Lecons de droit civil : introduction a l'etude du droit prive : droits, preuves, personnes, famille, incapacites için kapak resmi
Başlık:
Lecons de droit civil : introduction a l'etude du droit prive : droits, preuves, personnes, famille, incapacites
Dil:
French
Dil Kodu:
fre
Yerel Yer Numarası:
HFK0033038
Edisyon:
2. ed.
Yayın Bilgileri:
Paris : Montchrestien, 1959.
Fiziksel Tanımlama:
1562 s. ; 25 cm.
Genel Not:
Dizin var.
Konu Başlığı:
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0033038 M 423 1959 c. 1/1 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order