Lecons de droit civil : obligations : theorie generale, biens : droit de propriete et ses demembrements için kapak resmi
Başlık:
Lecons de droit civil : obligations : theorie generale, biens : droit de propriete et ses demembrements
Dil:
French
Dil Kodu:
fre
Yerel Yer Numarası:
HFK0033039
Edisyon:
3. ed.
Yayın Bilgileri:
Paris : Montchrestien, 1966.
Fiziksel Tanımlama:
1436 s. ; 25 cm.
Genel Not:
Dizin var.
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Kitap HFK0033039 M 423 1966 c. 2 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order