Anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesi için kapak resmi
Başlık:
Anonim ortaklığın kendi paylarını edinmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
XVİ, 328 s. ; 29 cm.
Genel Not:
Kaynakça var. İngilizce özet var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
Alacaklıların korunması amacıyla payın ortaklık tarafından geri satın alınmasını yasaklamanın haklı bir yönü yoktur.Payın ortaklık tarafından geri alınması, özünde, tıpkı kar dağıtımında olduğu gibi pay sahiplerine malvarlığı aktarımı gerçekleştirmenin diğer bir yoludur.O halde payın geri satın alınması bakımından yapılacak düzenleme de, pay sahiplerinin bu malvarlığı dağıtımından eşit şekilde yararlanmasını sağlamayı hedef tutucu biriçerik üstlenmelidir.Bu düşünceden hareketle çalışmada, konuyla ilgili ortaya çıkabilecek sorunlara de lege lata ve de lege ferenda çözüm önerileri sunulmaktadır.
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43277.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 43277 43277 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order