Kentleşme ve suç  : İstanbul'un kentleşme süreci ile suçluluk arasındaki ilişkinin kuramsal analizi için kapak resmi
Başlık:
Kentleşme ve suç : İstanbul'un kentleşme süreci ile suçluluk arasındaki ilişkinin kuramsal analizi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
XI, 286 y. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
Türkiye'de son yıllarda özellikle de büyük kentlerde artan suç oranlarının açıklanmasında "bu artışın temel nedeninin kentleşme olduğu" iddiası, medya, devlet görevlileri ve bazı sosyal bilimciler tarafından ifade edilmektedir. Ancak böyle bir ilişkinin kurulması için yeterli istatistiki veri ve bilimsel araştırma bulunmamaktadır. Aynı zamanda bu iddia toplumun bütününe ilişkin eleştirel bir yaklaşımı engellemekte ve suçun gerçek nedenlerini gizleme işlevi görmektedir. Kentleşmenin ve kentleşme ile suç arasındaki ilişkinin tarihsel bir biçimde ve toplumun bütününden soyutlanmadan incelenmesi bu indirgeyici yaklaşımın yetersizliklerini ortaya koymaktadır. Refah devletinin terk edilmesi, tüketim toplumunun ortaya çıkışı, fordist çalışma biçiminden esnek çalışma biçimine geçilmesi, neoliberal politikaların küresel egemenliği, küreselleşme ve bütün bu süreçlerin ürünü olan "yeni yoksulluk" kentleşme ile suç arasındaki ilişki analiz edilirken göz önünde bulundurulmalıdır. Türkiye'de özellikle 1980'den itibaren etkili olmaya başlayan yukarıdaki faktörler kentleşme sürecini olduğu gibi, suç sorununu da belirlemişlerdir.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42872.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42872 42872 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order