Kanatlılarda infectious laryngotracheitis (ILT) hastalığı etkeninin PCR ve ELISA ile saptanması için kapak resmi
Başlık:
Kanatlılarda infectious laryngotracheitis (ILT) hastalığı etkeninin PCR ve ELISA ile saptanması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
42751T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
XII, 46 y. : tbl., şkl. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: T-542/21102004 Bu araştırmada, Infectious Laryngotracheitis (ILT)'in varlığı PCR ve ELISA ile araştırıldı. Infectious Laryngotracheitis Virus (ILTV) DNA'sını saptamak amacıyla, çeşitli ticari tavuk işletmelerinden 44'ü 1-40 günlük broyler ve 52'si 10-106 haftalık yumurtacı olmak üzere toplam 96 tavuktan alınan trakeal svap örnekleri PCR ile incelendi. 96 örneğin 14 (%14.58)'ünde 588 bp'lik spesifik bantlar gözlendi. ILTV DNA'sı saptanan 14 örneğin 11'inin 10-106 haftalık yaşlar arasındaki yumurtacı sürülerden, diğer 3 örneğin 20 günlük broyler sürülerinden alınan tavuklara ait olduğu belirlendi. ILTV'ye spesifik antikorların saptanması amacıyla aynı tavuklardan alınan kan serumu örnekleri ELISA ile incelendi. 96 tavuk serumunun 40 (%41,67)'ı pozitif olarak saptandı. Sero-pozitif 40 tavuk serumunundan 22'sinin 10-106 haftalık yaşlar arasındaki yumurtacı tavuklara, 18'inin 20-40 günlük broyler tavuklara ait olduğu belirlendi. İncelenen 11 sürünün 10'unda ILTV saptanmıştır. ILTV DNA'sı saptanan 14 tavuktan 6'sı ELISA ile sero-pozitif bulundu. Elde edilen sonuçlar, ILT'nin incelenen yörelerde belli bir oranda bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Anahtar kelimeler: Infectious Laryngotracheitis virus (ILTV), ILT, PCR, ELISA.
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42751.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42751 42751 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order