Skip to:Bottom
|
Content
Kişilik haklarının doğum öncesinde korunması için kapak resmi
Başlık:
Kişilik haklarının doğum öncesinde korunması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
42802T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
VIII, 134 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Hukukumuzda ceninin kişiliğinin korunması için birtakım yasal düzenlemeler getirilmiştir. Ancak ceninin kişiliğinin nasıl korunacağını belirlemek için öncelikle ceninin ne zaman kişilik kazanılmış sayılacağını tespit etmek gereklidir. Medeni Kanunumuzun 28. maddesine göre çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda kişilik başlar, ancak çocuğun sağ ve tam doğumla başlayan hak ehliyeti ana rahmine düştüğü ana kadar geçmişe etkili olarak hükümlerini doğurur. Ceninin kişiliğinin ana rahmine düştüğü andan başlayarak korunması söz konusu olduğundan, yaşama hakkının bulunup bulunmadığı, ana rahminde bulunduğu sırada kendisine karşı işlenen haksız fiil nedeniyle özürlü olarak doğması halinde doğumdan sonra haksız fiil failinden tazminat talep edip edemeyeceği, hekimin cenine kusurlu tıbbi müdahalede bulunması ya da tıbbi müdahalede bulunmamasına rağmen ana ve baba ile akdettiği sözleşmeden kaynaklanan özen yükümüne aykırı davranarak kusuru sonucu cenindeki tedavi edilebilir gelişim bozukluğunu gözlemleyememesi ve bu nedenle çocuğun özürlü olarak doğması halinde hekimin sorumluluğunun nasıl belirleneceği soruları gündeme gelmektedir. Çalışmamızda da bu sorunlara bir çözüm bulunmaya çalışılmıştır.
Konu Başlığı:
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42802.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42802 42802 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page