Çocukluk yaş grubu üriner sistem taş hastalığında 'extracorporeal shock wave lithotripsy' tedavisi için kapak resmi
Başlık:
Çocukluk yaş grubu üriner sistem taş hastalığında 'extracorporeal shock wave lithotripsy' tedavisi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
vii, 63 y. : tbl. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce öze var. Kaynakça var.
502:
Tez[Uzmanlık]
Özet:
Bu çalışmada,çocukluk çağı üriner ssitem taş hastalığının tedavisinde iki farklı taş kırma makinesi karşılaştırarak extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) 'nin etkinliğini,tedavi sonrası geekli olan ek tedavi seçeneklerini değerlendirmeyi ve tadavi başarısına etki eden faktörleri saptamak amaçlanmıştır.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 43247 43247 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order