Elektrakorporel şok dalga litotripsi analjesinde transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu ile iki sedo-aanljesiik ilaç kombinasyonunun karşılaştırılması için kapak resmi
Başlık:
Elektrakorporel şok dalga litotripsi analjesinde transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu ile iki sedo-aanljesiik ilaç kombinasyonunun karşılaştırılması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
43248T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
viii, 57 y. : tbl.,res. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez[Uzmanlık]
Özet:
Bu çalışmada, ayaktan taş kırma tedavisi sırasında analeji sağlamada ,transkütançz elektriksel sinir stimülasyon (TENS= Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) tekniği ile tramadol-midazolam (TM) ve fentanil-midazolam (FM) ilaç kombinasyonlarının klinik etkinliklerini karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 43248 43248 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order