Sivilleri barış zamanında işlemiş oldukları askerlik yükümlülüğünden kaçınma suçları için kapak resmi
Başlık:
Sivilleri barış zamanında işlemiş oldukları askerlik yükümlülüğünden kaçınma suçları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
XII, 226 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Anayasamızın 72 nci maddesinde vatan hizmetinin, her Türkün hakkı ve ödevi olduğu ve bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceğinin veya getirilmiş sayılacağının kanunla düzenleneceği belirtilmiştir. Anayasamızın 72 nci maddesinde belirtilen kanuni düzenlemenin somutlaştığı 1111 sayılı Askerlik Kanununun 1 nci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek 1111 sayılı kanun gereğince askerlik yapmaya mecburdur. Bu düzenlemeye göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan , askerlik çağına girmiş ve bedensel gelişimi askerlik yapmaya elverişli her Türk vatandaşının askerlik yapması gerekmektedir. Tüm bu niteliklere sahip olmasına rağmen askerlik yükümlülüğünden kısmen veya tamamen kaçınanlar açısından Askeri Ceza Kanununun 3 ve 4 ncü fasıllarında Yoklama Kaçağı, Bakaya, Saklı, Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek, Başkasını Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek, Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak, suçları düzenlenmiştir. Bu suçlardan Yoklama Kaçağı, Bakaya, Saklı askerlik yükümlülüğünden kısmen kurtulmaya hatta bir süre ertelemeye yönelik suçlar iken Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek, Başkasını Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek, Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak suçları askerlik yükümlülüğünden kısmen kurtulmak yanında tamamen kurtulmaya yönelik suçlardandır. Bu suçlardan Yoklama Kaçağı, Bakaya, Saklı suçları sadece sivil kişiler tarafından işlenebilen suçlar iken Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek, Başkasını Askerliğe Yaramayacak Hale Getirmek, Askerlikten Kurtulmak İçin Hile Yapmak, suçları sivil ve asker kişiler tarafından işlenebilen suçlardandır. 5530 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 05.10 2006 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeni ile barış zamanında bu suçları işleyen sivil kişiler 05.10.2006 tarihinden itibaren adli yargı mahkemeleri tarafından Askeri Ceza Kanununun bu suçlarla ilgili 63 , 79 , 80 ve 81 nci maddeleri tatbik edilmek sureti ile yargılanacaklardır.
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42826.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42826 42826 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order