Bazı biyolojik aktif molekül ligandlarının ve bu ligandlarla oluşan metal komplekslerinin titreşimsel spektrumlarının deneysel ve kuantum kimyasal yöntemlerle incelenmesi için kapak resmi
Başlık:
Bazı biyolojik aktif molekül ligandlarının ve bu ligandlarla oluşan metal komplekslerinin titreşimsel spektrumlarının deneysel ve kuantum kimyasal yöntemlerle incelenmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
XI, 157 y. : şkl., tbl. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
Bu çalışmada, biyolojik aktif ligand moleküllerin ve metal koplekslerinin optimize geometrileri ve titreşim frekasları DFT/B3LYP teori düzeyinde çeşitli baz kümeleri ile 6-31+G(d,p), LANL2DZ ve Z3PolX Gaussian 03 programında hesaplandı. Tüm hesaplamalarda önce biyolojik aktif ligand moleküllerin ve metal koplekslerinin optimize geometrileri saptandı. Daha sonra frekans hesaplamaları yapıldı. Moleküllerin ve komplekslerin titreşim kiplerini belirlemek için toplam enerji dağılımı (TED) hesaplamaları Scale2 programı yardımıyla yapıldı.
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42857.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42857 42857 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order