Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk hukuku kapsamında cinsel azınlık hakları için kapak resmi
Başlık:
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk hukuku kapsamında cinsel azınlık hakları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
vii, 127 y. ; 28 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışmada, ulusal alanda pek tartışılmamış, ancak uluslararası alanda giderek daha fazla konu edilen cinsel azınlıkların insan hakları konusu ele alınmıştır. Üç bölümden oluşan çalışmanın "Cinsel Azınlıklar" başlığını taşıyan ilk bölümünde çalışmanın tamamında kullanılan kavram ve terimler açıklanmaktadır. İkinci bölümde, Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde, cinsel azınlıkların özel hayata saygı hakkı, evlenme hakkı ve ayrımcılık yasağı ile ilgili olarak Strasbourg organlarının kararları açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise, cinsel azınlıkların haklarına ilişkin olarak Türkiye'deki hukuksal düzenlemeler ve uygulamadaki sorunlar incelenmiştir.
Konu Başlığı:
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/43295.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 43295 43295 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order