Okullardaki örgütsel kültürün okul yöneticilerinin etik davranışları üzerindeki etkisi için kapak resmi
Başlık:
Okullardaki örgütsel kültürün okul yöneticilerinin etik davranışları üzerindeki etkisi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yazar:
Yerel Yer Numarası:
41383T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
X, 146 y. : tbl. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu tezde temel olarak Okulların örgütsel kültür yapılarının belirlenmesi örgütsel kültür yapıların okul yöneticilerinin etik davranısları ile ne gibi iliski içerisinde oldukları incelenmistir.Okulların örgütsel kültürünün güçlü ve zayıf yönleri ele alınmıs ve örgütsel kültür rol, destek, basarı, güç olmak üzere dört boyutta incelenmistir.Okul yöneticilerinin etik davranısları ise (ahosgörü (bdürüstlük (cadalet (dsorumluluk, olmak üzere dört boyutta ele alınmıstır. Arastırmanın örneklem grubunda yer alan 70 lisenin okul müdürlerine ve 182 müdür yardımcısına anket uygulanmıs toplamda 252 çalısana ait veriler analiz edilmistir.Bulguları degerlendirdigimizde Okul yöneticilerinin etik davranıslarının pozitif olması okulların örgütsel kültürel yapılarının olumlu yönde etkiledigi sonucuna varılmıstır. Tez sekiz ana bölümden olusmustur. İlk bölümde arastırmanın amacı, önemi, kapsamı ve kısıtlarından bahsedilmistir.İkinci bölümde önce etik kavramının kuramsal temelleri incelenmis, üçüncü bölümde egitim yönetiminde etik konuları irdelenmis ardından dördüncü bölümde örgütsel kültür kavramına temel olan bazı tanım ve yaklasımlar yer verilmistir. Besinci bölümde etik davranısın örgütsel kültürle iliskisi Altıncı bölümde arastırmanın hipotezlerinden ve önkabullerinden yedinci bölümde arastırmanın yönteminden bahsedilmistir. Son bölümde ise yapılan istatistiki analizlerin bulguları ele alınmıs ve ulasılan sonuçlar tartısılmıstır. Anahtar Kelimeler: Örgütsel Kültür, Etik Davranıslar
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41383.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 41383 41383 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order