İstanbul yöresinde sağlıklı ve klinik belirti gösteren köpeklerde helicobacter pylori varlığının kültür, polimerase chain reaction (PCR) ve restriction fragment length polymorphism (RFLP) ile saptanması için kapak resmi
Başlık:
İstanbul yöresinde sağlıklı ve klinik belirti gösteren köpeklerde helicobacter pylori varlığının kültür, polimerase chain reaction (PCR) ve restriction fragment length polymorphism (RFLP) ile saptanması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
42776T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
XII, 56 y. : şkl., tbl. ; 29 cm.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
Bu çalışmada, gastrik klinik belirti gösteren ve göstermeyen köpeklerin dışkı örneklerinde H. pylori varlığı moleküler ve bakteriyolojik yöntemler kullanılarak araştırıldı. Bu amaçla, İstanbul ilinde bulunan sahipli ve sahipsiz toplam 96 köpekten dışkı örnekleri toplandı. PCR tekniği ile Helicobacter olduğu saptanan 65 DNA'nın Hinfl enzimi ile kesimi sonucunda ise, 12 (%18,46) DNA örneğinde H. pylori saptandı. Gastrik klinik belirti gösteren 36 köpeğin 5 (%13.9)'inde, gastrik klinik belirti göstermeyen 60 köpeğin ise 7 (%11.7)'sinde H. pylori saptandı. 40 sahipli köpekten 3 (%7.5)'ünde, 56 sahipsiz köpekten 9 (%16.1)'unda H. pylori görüldü. 50 erkek köpekten 6 (%12)'sının 46 dişi köpekten 6 (%13)'sında H. plori saptandı. 1 yaş ve altındaki 49 köpeğe ait dışkı örneklerinin 6 (%12.2)'sında, 1 yaş üstü 47 köpeğe ait dışkı örneklerinin 6 (%12.8)'sında H. pylori DNA'sı saptandı. RFLP tekniği ile elde edilen bulguların istatistiki analizi sonucunda ise; gastrik klinik belirti gösteren ve göstermeyenler arasındaki fark (p=0.750), dişi ve erkek köpekler arasındaki fark (p=0.877), sahipli ve sahipsiz köpekler arasındaki fark (p=0.439) ile 1 yaş ve altındaki ve 1 yaş üzeri köpekler arasındaki fark (p=0.938) önemsiz bulundu. PCR sonrası yapılan RFLP sonucunda H. pylori DNA'sı saptanan 12 köpeğin dışkı örneklerinden yapılan bakteriyolojik inceleme sonucunda, örneklerin hiçbirinden H. pylori izole edilmedi. Anahtar Kelimeler: köpek, Helicobacter spp., Helicobacter pylori, dışkı örneği, PCR, RFLP, Kültür.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42776.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42776 42776 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order