Karbonmonoksitle zehirlenen hastalarda nöropsikiyatrik bozuklukların sıklığı ve ilişkili etmenler için kapak resmi
Başlık:
Karbonmonoksitle zehirlenen hastalarda nöropsikiyatrik bozuklukların sıklığı ve ilişkili etmenler
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
41587T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2005.
Fiziksel Tanımlama:
IV, 88 y. : şkl., tbl. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Uzmanlık)
Özet:
Bu çalışmanın amacı; CO zehirlenmesi ile acil servise başvuran vakaların nöropsikiyatrik sonuçları ile demografik ve klinik değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi, gelişebilecek nöropsikiyatrik bozukluklar ve risk etkenlerin tespitiyle uygun tedavi ve yönlendirme ve olası mortalite ve morbilitenin azaltılmasıdır. Bu amaçla çalışmaya daha önce nöropsikiyatrik bozukluğu olmayan 20'si kadın 10'u erkek 30 vaka ile; bu vakalarla eşleştirilmiş 18'i kadın 12'si erkek 30 kontrol grubu dahil edildi. Çalışmamızda CO zehirlenmelerinin nöropsikiyatrik bozukluklara yol açabildiği bulunmuştur. Bu sonuçlar, CO'den zehirlenmelerinde standart tedavinin yanısıra nöropsikiyatrik yönden de değerlendirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Anahtar kelimeler: CO zehirlenmesi, biliş, depresyon, anksiyete, nöropsikiyatrik test

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 41587 41587 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order