Çamaşır suyu ve tuz ruhu karışımı inhalasyonuna bağlı gelişen "reactive airways dsyfunction syndrome" olgularında nebulize sodyum bikarbonatın tedaviye katkısı için kapak resmi
Başlık:
Çamaşır suyu ve tuz ruhu karışımı inhalasyonuna bağlı gelişen "reactive airways dsyfunction syndrome" olgularında nebulize sodyum bikarbonatın tedaviye katkısı
Yerel Yer Numarası:
41588T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2005.
Fiziksel Tanımlama:
:
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Uzmanlık)
Özet:
Bu çalışma, ülkemizde özellikle sık görülen çamaşır suyu tuz ruhu karışımı inhalasyonuna bağlı RADS olgularının özelliklerini tanımlamak, konuya dikkati çekmek, ve olgularda nebulize sodyum bikarbonatın tedaviye bir katkısının olup olmadığını araştırmak amacı ile yapıldı. Çalışmanın, paralel kontrollü, çift kör, randomize, müdahale araştırma şeklinde yapılması planlandı. RADS tanısında American College of Chest Physicians'nin kriterleri esas alındı. Çalışmaya 40 kadın ve 4 erkek toplam 44 olgu dahil edildi. Çalışmamızda bu olgularda standart tedaviye ilave olarak nebulize sodyum bikarbonat uygulamasının akciğer fonksiyonları ve yaşam kalitesi bakımından erken dönemde yararlı olduğuna dair bulgular elde edildiğinden tedavide yer alabileceğini düşünmekteyiz. Öte yandan bu konuda uzun süreli tedavi sonuçlarını araştıran çalışmalara da ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Reaktif havayolları disfonksiyon sendromu, hipoklorit, klorin, tedavi, sodyum bikarbonat

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 41588 41588 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order