İstanbul'da satışa sunulan tavuk etlerinin hijyenik kalitesi üzerine araştırmalar için kapak resmi
Başlık:
İstanbul'da satışa sunulan tavuk etlerinin hijyenik kalitesi üzerine araştırmalar
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
41693T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
XI, 44 y. : tbl., şkl. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışmada İstanbul'da satışa sunulan tavuk etlerinin hijyenik kalitesinin araştırılması amaçlandı. Çeşitli markalara ait 30 adet kanat, 30 adet but ve 30 adet göğüs olmak üzere toplam 90 adet tavuk eti numunesi materyal olarak kullanıldı. Numunelerin tümünde Toplam mezofil aerobik bakteriler, Koliform grubu mikroorganizmalar, Esherichia coli, Staphylococcus aureus, Sülfit redükte eden anaerob mikroorganizmalar ile küf ve mayalar araştırıldı, ayrıca pH değeri saptandı. Çalışmada incelenen numunelerin entegre tesislerde üretilmelerine rağmen hijyenik kalitelerinin arzu edilen düzeyde olmaması, modern teknolojilere sahip tesislerde hijyen ve gıda güvenliğine yeterince önem verilmediği veya yetersiz kalındığı, entegre tesislerde üretilen tavuk etlerinin dağıtım ve satış kanallarında yeterince izlenemediği ve dolayısıyla tavuk gövdelerinin parçalanması, paketlenmesi ve satışa sunulması aşamalarında sekonder kontaminasyonlara maruz kaldığı sonucunu doğurmaktadır. Anahtar Kelimeler: Tavuk eti, hijyenik kalite, kontaminasyon
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41693.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 41693 41693 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order