Kabahatlar Kanununa göre idari para cezaları ve idari para cezalarının yargısal denetimi için kapak resmi
Başlık:
Kabahatlar Kanununa göre idari para cezaları ve idari para cezalarının yargısal denetimi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
XI, 132 y. ; 28 cm.
Genel Not:
Kaynakça var. İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lİsans)
Özet:
ÖZET: İdari makamlar kamu düzenini korumak ve sağlamakla görevli ve yetkilidirler. Bu sebeple, Devlet idareye, kamu düzenini ihlal eden bireylere idari nitelikte yaptırım uygulama yetkisi vermiştir. İdari yaptırımlar yaygınlaşmakta ve birey hayatının her alanında var olmaktadır; bu yüzden idari yaptırımlarla ilgilenen yeni bir hukuk dalı oluşmaktadır. Doktrin tarafından bu hukuk dalına idari ceza hukuku adı verilmektedir. İdari ceza hukuku idarenin kolluk faaliyetinde temelini bulmaktadır. İdari yaptırımlar, özellikle de idari para cezaları, idari işlem olarak adlandırılan, idarenin tek taraflı iradesiyle karar alma yetkisine sahip olduğu işlemlerin bir türüdür. Bu nedenle, idari para cezaları idari işlemin yetki, usul, şekil, sebep, konu ve amaç unsurları çerçevesinde incelenmelidir. Bireyler, idarenin diğer işlem ve eylemlerinde olduğu gibi, idari para cezalarına karşı da yargısal makamlara başvurabilmelidirler. Türkiye gibi "idari rejim"i tercih eden ülkelerde, idari mahkemeler adliye mahkemelerinden ayrı olarak teşkilatlanmışlardır. Bu nedenle, idari otoritelerin işlem ve eylemleri, istisnai olarak adliye mahkemelerinin görev alanına dahildir; idarenin yargısal denetimi idari mahkemelerin görevidir. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu idari para cezalarının yargısal denetimini sulh ceza mahkemelerinin görev alanına dahil etmiştir. İdari rejim nedeniyle idari para cezalarının yargısal denetimi kural olarak idari mahkemelerin görev alanında olmalıdır. İdari bir uyuşmazlığın adliye mahkemelerinin görev alanında olabilmesi kamu yararının bunu gerektirmesine bağlıdır.
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41791.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 41791 41791 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order