Skip to:Bottom
|
Content
Sepsis oluşturulmuş ratlarda drotrecogin alfa ve imipenem tedavisinin TNF-ALFA, IL-1 BETA ve IL-6 üzerine etkileri için kapak resmi
Başlık:
Sepsis oluşturulmuş ratlarda drotrecogin alfa ve imipenem tedavisinin TNF-ALFA, IL-1 BETA ve IL-6 üzerine etkileri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
41596T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
VI, 61 y. : şkl., tbl. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Uzmanlık)
Özet:
TNFalfa, IL gibi sitokinlerin ve nötrofillerin sepsis ve multipl organ yetmezliği sendromu fizyopatolojisindeki rollerinin belirlenmiş olması sepsiste klasik sağaltımın yanısıra sistemik inflamatuar yanıtın modüle edilmesine yönelik yaklaşımların popülarite kazanmasına yol açmıştır. Klinik ve preklinik çalışmalarda aktivite protein C (Drotrecogin Alfatedavisinin ağır sepsiste prognozu iyileştirdiği gösterilmiştir. Bu nedenle çekal ligasyon-perforasyon yöntemi (ÇLPile intraabdominal sepsis modeli oluşturulan deneklerde aktive protein C (Drotrecogin Alfa)' ve antibiyoterapi (imipenem)'in antiinflamatuar yanıt üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. Bu amaçla sepsisin erken yanıt sitokinleri olan TNFalfa, IL-1 ve IL-6'nın serum düzeylerinde meydana gelen değişikliklere bakıldı. Sonuç olarak, sepsis tedavisinde faydası kanıtlanmış olan aktive protein C (Drotrecogin Alfatedavisine antibiyoterapi eklenmesinin tedavinin etkinliğini arttırdığı ancak, bu konuda daha geniş çalışmalar yapılması gerektiğine inanmaktayız. Anahtar kelimeler: sepsis, rat, aktive protein C (drotrecogin alfa), antibiyoterapi (imipenem), sitokin (TNF alfa, IL-1beta, IL-6)
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 41596 41596 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page