Skip to:Bottom
|
Content
Santral ve periferik obezitede antropo-plikometrik ölçümler ile total vücut yağının hesaplanması ve koroner arter hastalığı risk faktörlerinin değerlendirilmesi için kapak resmi
Başlık:
Santral ve periferik obezitede antropo-plikometrik ölçümler ile total vücut yağının hesaplanması ve koroner arter hastalığı risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
41712T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2004.
Fiziksel Tanımlama:
79 y. : tbl., şkl. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
Obezite, dünyada prevanlansı gittikçe artan kronik bir hastalık(1olup Diabetes mellitus, hipertansiyon, kalp hastalığı, safra kesesi hastalığı ve bazı tip kanserlerin oluşmasında ciddi bir risk faktörüdür (1-3). Total vücut yağ yüzdesinin ve bu yağın vücuttaki dağılımının sağlık riskini belirlemede çok önemli etkisi vardır. Bu noktadan hareketle çalışmamızda obezitenin koroner arter hastalığı (ateroskleroz), hipertansiyon, dislipidemi ve insulin direnci üzerine olan etkilerini araştırdık. Hastalar İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Endokrinoloji, Metabolizma ve Beslenme Bilim
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41712.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 41712 41712 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page