Atom çekirdeğinde yeni dinamik simetriler için kapak resmi
Başlık:
Atom çekirdeğinde yeni dinamik simetriler
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
IX, 80 y. : şkl., tbl. ; 29 cm.
Genel Not:
Kaynakça var. İngilizce özet var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
ÖZET: Bir dinamik simetri, enerji seviyeleri ve dalga fonksiyonları için analitik ifadeler sağlaması yanında, her bir enerji seviyesi için kuantum sayılarının bulunmasına da olanak sağlar. Bu çalışma çekirdek yapısının çok hızlı değiştiği bu geçiş bölgesi için E(5) [6] ve X(5) [7] dinamik simetrileri ışığında iki yeni model ortaya atılmıştır. Çalışmayı iki bölüme ayırmak mümkündür. Bu çalışmanın birinci bölümünde ?=300 için ?-katı çözümü türetilmiştir. Kurulan model yalnız üç Euler açısı ve ? değişkenine bağlı olduğundan Z(4) modeli olarak adlandırıldı. Bohr Hamiltonyeninin ?-kısmı E(4) Öklit cebrinin ikinci derece Casimir operatörü ile ilişkilidir. Çözüm ?-katı değişkeninin "sabitlenmiş" biçimiyle Z(5) modeline karşılık gelir. Spektrum ve B(E2) geçiş oranları için parametre-serbest(genel bir skala faktörüne kadar) tahminleri, E(5) kritik nokta simetrisi ve A=130 civarındaki Xe bölgesi deneysel datası ile çok yakın uyum gösterir. Bu çalışmanın ikinci bölümünde ise X(5) modelinde olduğu gibi ? değişkeninin civarında değişimi yerine, harmonik osilatör potansiyeli içinde değerinde sabitlenmek suretiyle X(5) modelinin bir versiyonu oluşturulmuştur. Kurulan model yalnız üç değişkene bağlı olduğundan X(3) modeli olarak adlandırıldı. X(3) model sonuçları 172Os ve 186Pt çekirdeklerinin deneysel verileri ile uyumludur. Bununla birlikte X(5) modelinin iyi örneklerinden 150Nd,152Sm,154Gd ve 156Dy çekirdeklerinin ?1 bandları X(5) modeli ile uyumsuzluk gösterirken, beklenmedik bir biçimde X(3) modeli ile uyumlu çıkmaktadır
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41828.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 41828 41828 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order