Pozitron emisyon tomografi (pet) detektörlerinin insan vücut fantomunda duyarlılık analizi için kapak resmi
Başlık:
Pozitron emisyon tomografi (pet) detektörlerinin insan vücut fantomunda duyarlılık analizi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2007.
Fiziksel Tanımlama:
X, 74 y. : şkl., tbl. ; 29 cm.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
Pozitron Emisyon Tomografi (PETinsan vücudundaki organlar ve metabolizmaların görüntülenmesini sağlayan bir radyoizotop görüntüleme tekniğidir. PET, pozitron emisyonu ile bozunan radyoizotoplardan elde edilen pozitronun, ortamdaki bir elektronla birleşerek yok olması ile ortaya çıkan iki adet 511 KeV 'lik yok olma fotonunun eşzamanlı deteksiyonu prensibine dayanan bir sistemdir. Uygulamada 11C, 13N, 15O, 18F gibi pozitron yayınlayan radyoizotopların glikoz molekülü ile birleştirilmesi sonucu elde edilen radyofarmasötik (örneğin; [18F]-FDGhastaya kan yolu ile verilir. Vücuttaki anormal yapılarda biriken bu radyoizotoplardan elde edilen 511 KeV fotonları PET cihazında detekte edilerek bilgisayarda vücudun 3-boyutlu görüntüsü elde edilmektedir. Bir görüntünün kalitesinin en önemli göstergelerinden biri yüksek bir kontrast değerine sahip olmasıdır. Özellikle yüksek kilolu hastalarda, enjeksiyon dozu ve çekim süreleri PET görüntülerinin kontrastları üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu tez çalışmasında, enjeksiyon dozu ve çekim sürelerinin 0.6, 1.0, 1.6 ve 2.4 cm çaplı akciğer lezyonlarının PET görüntüleri üzerindeki görülebilmelerine etkilerini inceledik. Bu amaçla 100 kg ağırlıklı bir erkek hastanın boyutları ile aynı ölçülerde bir tüm vücut insan fantomu yaptık. Akciğer lezyonları akciğer zemininin 4, 8, ve 16 katı aktiviteye sahip olacak şekilde aktivite ile dolduruldu. Bir Siemens Biograph HIRES PET/CT kullanarak 3, 4, 5, 6, 7, 8 MBq/kg enjeksiyon dozları ve 2, 3, 4, 5 dakika/yatak görüntüleme süreleri kullanılarak 72 adet transaksiyal akciğer PET görüntüsü elde edildi. Bu çalışmanın sonucunda, akciğer lezyonlarının PET görüntülerindeki görülebilmelerinin artan enjeksiyon dozu ve artan süre ile artığını tespit ettik. Ayrıca, bir akciğer lezyonunun PET' de görülebilmesi için minimum kontrast değeri 3 ve 5 dakika/yatak çekim süresi ile 8 MBq/kg enjeksiyon dozunun bu çalışmada incelenen akciğer lezyonlarının tespit edilmesi için yeterli olacağı sonucuna varılmıştır.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42102.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42102 42102 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order