Önleme ve koruma tedbiri olarak arama için kapak resmi
Başlık:
Önleme ve koruma tedbiri olarak arama
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
VIII, 173 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Özel hayata, aile hayatına, konut dokunulmazlığına ve hatta bazı hallerde vücut dokunulmazlığına müdahale sonucu doğuran "arama" tedbiri ile ilgili başta Anayasa olmak üzere, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve bazı özel kanunlarda 2001 yılından itibaren birçok değişiklik yapılmıştır. Ayrıca, uygulamayı göstermek ve bütünlüğü sağlamak amacıyla ilk kez 2003 yılında çıkartılan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, 01.06.2006 tarihinde yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ile birlikte yenilenmiştir. Yaşanan bu hızlı değişiklikler karşısında "arama" tedbiri üzerine bir çalışma yapılmasına karar verilmiş, konunun teorik altyapısıyla birlikte yasal mevzuatın incelenmesi, tartışmalı konuların ortaya konması ve çözüm önerileri sunulması hedeflenmiştir. Bu amaçla hazırlanan çalışma üç bölümden oluşmakta olup, tezin birinci bölümünde arama kavramı, aramanın hukuki niteliği, tarihsel gelişimi ve aramaya hakim olan ilkeler incelenmiş; ikinci bölümde, aramanın türleri, amaçları ve şartları; üçüncü bölümde ise aramanın icrası, hukuki denetim ve hukuka aykırı aramanın yaptırımları ele alınmıştır.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41847.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 41847 41847 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order