1924 Brüksel (La Haye) sözleşmesinin Türk hukukuna etkisi için kapak resmi
Başlık:
1924 Brüksel (La Haye) sözleşmesinin Türk hukukuna etkisi
Dil Kodu:
tur eng
Yazar:
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
XI, 173 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Tezimizin inceleme konusunu, 1924 La Haye Kuralları adıyla anılan (1924 Brüksel Sözleşmesi), Konişmentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Sözleşmenin Türk Hukukuna etkisi oluşturmaktadır. Konu tezimizde üç ana bölümde incelenmiştir. İlk bölümde, genel olarak, taşıyanın sorumluluğunu düzenleyen uluslararası hükümler, ikinci bölümde, 1924 La Haye Kuralları'nın Türk Hukukunda uygulanması sorunu, ve son olarak üçüncü bölümde, 1924 La Haye Kuralları'na egemen olan genel kavramlar ile Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki konuyla ilgili, 1924 La Haye Kuralları'ndan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen hükümler incelenmiştir. Sonuç kısmında ise, incelememiz sırasında edindiğimiz kanaatler ışığında vardığımız netice ortaya konmuştur.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41836.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 41836 41836 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order