T1Bi(Se1-x Sx)2 kristalinin iletkenlik özellikleri için kapak resmi
Başlık:
T1Bi(Se1-x Sx)2 kristalinin iletkenlik özellikleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
VIII, 37 y. : şkl., tbl. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Teknolijinin hızla geliştiği günümüzde, elektronik sanayinde yarı iletken malzemelerin kullanımı bu alanın gelişmesinde son derece önemli rol oynamıştır. TlBiX2 (X = Se, Sgibi tabakalı tek kristallerin sahip oldukları ilginç fiziksel özellikler (yüksek iletkenlik ve termo-elektrik güç, foto hassasiyet gibi özellikler bu tip yarı iletkenlerin foto piller, termo-elektrik cihazlar, opto-akustik dedektörler, IR dedektörleri ve devre elemanları yapımında kullanılmasına olanak sağlamıştır. Bu kadar geniş bir kullanım alanı bulunan bu yapıların sahip oldukları fiziksel özellikler bu tip yarı iletkenlere olan ilgiyi son derece artırmıştır. Bu çalışmayla biz, TlBi(Se1-xSx)2 kristalinin, x (S katkı oranıkonsantrasyonuna bağlı olarak yüksek sıcaklık bölgesinde (293-413 K bölgesikristalin büyütülme eksenine dik iletkenlik ve termoelektrik özelliklerine bakarak, nasıl bir iletkenlik davranışı sergilediğini ortaya koymaya çalıştık.
Konu Başlığı:

Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41742.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 41742 41742 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order