Sınai mülkiyet hakları aleyhine işlenen suçlar için kapak resmi
Başlık:
Sınai mülkiyet hakları aleyhine işlenen suçlar
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
XVIII, 298 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerde, hak sahipleri için büyük ekonomik değere dönüşen sınai mülkiyet hakları, bugün uluslararası arenada da en çok konuşulan başlıklardan biridir. Bu hakların korunmasına önem veren ülkelerin geliştiği ya da gelişmiş ülkelerin konuya daha çok eğildiği göz önüne alındığında, konunun yalnızca doğrudan hak sahiplerini değil tüm toplumu yakından ilgilendirdiği anlaşılmaktadır. Ancak ülkemizde, başlangıçta uluslar arası kurumların ısrarlı teşvikleri ve taklitlerden zarar gören büyük şirketlerin zorlamasıyla kanun koyucunun ele aldığı sınai hakların, büyük küçük tüm hak sahiplerini etkilediği ve ihlali halinde de tüm toplumun zarar gördüğü anlaşılmıştır. Çalışmamızın konusu sınai mülkiyet haklarının cezai korunması başlığı taşımakta ise de gerek uygulamada sık karşılaşılması gerekse mevzuatta temel olarak kabul edilmesi nedeniyle marka ve patent haklarına yönelik açıklamalarımız ağırlıklı yer tutmuştur. Üç bölümden oluşan çalışmamızın birinci bölümünde sınai mülkiyet hakları tanımlanmış ve bu hakların korunmasına yönelik uluslararası sözleşmelere ya da korumakla görevli kurumlara yer verilmiştir. İkinci bölümde marka ve patent haklarına yönelik genel açıklamalar yapıldıktan sonra mevzuatta yer bulan suç tipleri, unsurları ile birlikte ayrı ayrı başlıklar halinde incelenmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise diğer sınai mülkiyet haklarına yönelik suç tiplerine yer verilmiş, ancak marka ve patent suçlarıyla bazı istisnalar hariç neredeyse bire bir aynı olan bu suç tiplerine ilişkin açıklamalarda marka ve patent suçlarına atıflar yapılmıştır. Bu bölümde ayrıca sınai mülkiyet haklarına ilişkin genel sorunlara değinilmiş, bu konuda öneriler getirilmiş ve konuya yönelik olarak üzerinde çalışılan ancak henüz yasalaşmamış yeni mevzuat düzenlemeleri incelenmiştir. Son olarak haksız rekabet hukukunun sınai mülkiyet haklarıyla ayrışan , benzeşen hükümleri ve gerektiğinde sınai mülkiyet için uygulama alanı bulan düzenlemeleri açıklanmıştır
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41853.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 41853 41853 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order