Çok ince hedeflerde oluşum uzunluğunun ışımaya etkileri için kapak resmi
Başlık:
Çok ince hedeflerde oluşum uzunluğunun ışımaya etkileri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
XI, 107 y. : şkl. ; 29 cm.
Genel Not:
Kaynakça var. İngilizce özet var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
ÖZET: Yüksek enerjili elektronların oluşturduğu Bethe-Heitler frenleme ışıma dağılımı, foton oluşum uzunluğu doğrultusunda çoklu saçılmaya bağlı olarak baskılanmaktadır. Landau-Pomeranchuk-Migdall etkisi olarak bilinen bu baskılama mekanizması daha önce çeşitli deneylerde gözlenmiştir. Ternovskii-Shul'ga-Fomin etkisi olarak bilinen bir diğer baskılama mekanizması, foton oluşum uzunluğu hedef kalınlığından büyük olduğu durumlarda etkindir ve deneysel olarak daha önce incelenmiştir. Kuramsal çalışmalar, hedef kalınlıklarının foton oluşum uzunluğundan daha da küçük olduğu durumlarda, bu baskılama mekanizmalarının ortadan kalktığını öngörmektedir. Bu durumda Bethe-Heitler frenleme ışıması karakteristiği yeniden kazanılmalıdır. Yapılan deney bu öngörüleri sınamak için ilk gözlemdir. CERN H4 hüzmesinden elde edilen 178GeV enerjili pozitronlar, birkaç mikron kalınlığında levhalarla oluşturulan iç yapılı hedefler üzerine gönderilerek deneyler gerçekleştirildi ve toplanan veriler analiz edildi. Sonuçlar, levha kalınlığı inceldikçe Bethe-Heitler ışımasının yeniden kazanılmasının ötesinde, gözlemlenen dağılımda düşük enerjilerde bir artış olduğunu ortaya koymaktadır. Bu artış hem iç yapılı hedeflerin yol açtığı girişim etkilerinden, hem de çoklu saçılmaya bağlı geçiş ışımasından kaynaklanabilir. Frenleme ışıması dağılımında görülen bu sapma, ince hedeflerin belli enerji aralıklarında yüksek enerjili foton elde etmek için kullanım olanaklarını sınırlayabilir.
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41934.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 41934 41934 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order