Azerbaycan Anayasasına göre yargı organı için kapak resmi
Başlık:
Azerbaycan Anayasasına göre yargı organı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
XII, 151 y. ; 29 cm.
Genel Not:
Kaynakça var. İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lİsans)
Özet:
ÖZET: 1991 senesinde bağımsızlığını kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti, diğer alanlarda olduğu gibi yargı alanında da kapsamlı reformlar gerçekleştirmiştir. Sadece eski yasalar değiştirilmemiş, yeni mahkemeler kurulmuş, savcılık kurumu yeniden yapılandırılmış, hakimlerin seçilmesi ve görevden alınması, disiplin denetimi gibi konularda yetkili Mahkeme Hukuk Konseyi kurulmuştur. Tezimizde bu kapsamlı reformlardan sonra oluşturulan yargı sistemi incelenmiştir. Sadece mevcut yargı organları incelenmekle kalınmamış, Azerbaycan yargı organlarının tarihsel süreçte hangi aşamalardan geçtiği, yargıya egemen olan ilkeler, Anayasa yargısı, mahkemelerin denetimi gibi konular da incelenmiştir. Tezimiz üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde genel olarak yargı faaliyeti, Azerbaycan Anayasasına göre yargının temel ilkeleri, hakimlerin statüsü ve yargının denetimi konuları incelenmiştir. İkinci bölümde Azerbaycan'da yer alan yargı organları, mahkemeler, anayasa yargısı, son bölümde ise savcılık kurumu ve Mahkeme-Hukuk Konseyi inceleme konusu yapılmıştır.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41932.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 41932 41932 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order