Machiavelli'nin siyaset felsefesinde meşruiyet sorunu için kapak resmi
Başlık:
Machiavelli'nin siyaset felsefesinde meşruiyet sorunu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yazar:
Yerel Yer Numarası:
42001T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
VI, 155 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
Sonuçları dışında üç ana bölümden oluşan tezin amacı, Machiavelli’nin düşüncelerinde, ahlaka dayanmayan, rasyonel olarak yapılandırılmış devletin, meşruiyetini kendi dışında statik bir ideaya yada yüceltilmiş değerlere dayandırmadan, kararlılığını ve sürekliliğini kendi dinamik bileşenleriyle sağladığında kendi meşruiyetini de sağlamış olacağını göstermeye çalışmaktır. Bu amaçla, birinci bölümde Aristoteles’in Politics’inde yer alan iki bozulmuş yapının uzlaşmaya dayalı olarak birleştirilen oligarşik-demokratik bileşenlerin erdeme gereksinim duymadan kararlılığını ve sürekliliğini koruyamayacağı görüşü yer alır. Ancak asıl çözümü güç görünen sorun, iki bozulmuş anayasanın sentezine erdemin nasıl katılabileceği sorunudur. Bu nedenle Aristoteles’te devletin orta sınıf egemenliğinin ahlaksal temellere dayandırılması sorunu, Machiavelli’nin siyasal düşünceleri içindeki devletin dinamik kararlılığının ahlak dışına çekilmesi ve Polybius yönetim tipolojisinde yer alan, monarşik, aristokratik ve demokratik bileşenlerin çatışma içindeki birliğine dayanan karma anayasa modeliyle karşılaştırılır. İkinci bölümde ise, Machiavelli’nin örneğini Roma Cumhuriyetinde gördüğü, iki dinamik bileşenin, genişleme eğilimi ve kurumsal bir dinamik oluşturan karma anayasanın devletin kararlılığını ve sürekliliğini korumada nasıl birlikte bir işlev gördüğü üzerinde durulur. Ayrıca Machiavelli’nin devletin kurumsal dinamiklerinin yapılandırılmasında ortaya çıkan sistem verimliliği kavramı da sorgulanır. Üçüncü bölümde, virtù, fortuna ve necessita gibi kavramların devletin yapısındaki dinamik bileşenlerle ve tarihsel süreçte bir devletin başka devletler karşısındaki varoluşunun yapılanmasında nasıl bir rol üstlendikleri hakkında bir sorgulama bulunur.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42001 42001 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order