İnsan hakları bağlamında evrensellik ve kültürel rölativizm çatışması için kapak resmi
Başlık:
İnsan hakları bağlamında evrensellik ve kültürel rölativizm çatışması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yazar:
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
VII, 126 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışmada, insan hakları bağlamında evrensellik ve kültürel rölativizm tartışması ele alınmıştır. Evrensellik, kültürel farklılıkları ve bu farklılıkların yarattığı öznel tecrübeleri görmezden gelerek bütün insanlığı kapsamına alacak tasarımların mümkün olduğunu iddia ederken; rölativizm, bütün değerler ve pratiklerin kültüre göre şekillendiğini ileri sürer, bu nedenle de hiçbir evrensel değerin varlığını kabul etmez. Bu bağlamda, öncelikle tarihsel ve mekansal olarak batımerkezli olan insan hakları düşüncesinin, evrensel bir iddiaya dönüşme süreci incelenmiştir. Ardından, insan haklarının evrenselliği iddiasına yöneltilen tepkiler ve bu tepkilerin dayanağı olan kültürel rölativizmin kuramsal çerçevesi açıklanmıştır. Sonraki bölümde ise, rölativizme temel oluşturan kültürel farklılıklar ve bunların evrensellik varsayımı karşısındaki geçerliliği ve yeterliliği tartışılmış ve bu konuda yoğun tartışmalar yaratan bir pratik olan kadın sünneti incelenmiştir. Son olarak, evrensellik-kültürel rölativizm çatışmasının, bugün hangi alanlarda ve ne şekilde devam ettiği incelenmiş ve kültürel rölativizmin yarattığı imkan ve sorunlara ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42045.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42045 42045 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order