Çokuluslu işletmelerin yatırım kararlarını etkileyen çevresel faktörler ve ülke riski  : uygulamada Türkiye'ye yatırım yapan çukuluslu sigorta şirketleri için kapak resmi
Başlık:
Çokuluslu işletmelerin yatırım kararlarını etkileyen çevresel faktörler ve ülke riski : uygulamada Türkiye'ye yatırım yapan çukuluslu sigorta şirketleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yazar:
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 1993.
Fiziksel Tanımlama:
XV, 287 y. ; 29 cm.
502:
Tez(Doktora)
Konu Başlığı:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/21439.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 21439 21439 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order