Tebaadan yurttaşa geçiş : Hobbes, Locke ve Rousseau'da toplum sözleşmesi kuramları için kapak resmi
Başlık:
Tebaadan yurttaşa geçiş : Hobbes, Locke ve Rousseau'da toplum sözleşmesi kuramları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
41206T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
78 y. ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Yüksek Lisans)
Özet:
Bu çalışmada Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jacques Rouesseau'nun toplum sözleşmesi modelleri ve siyasal düşünceleri ve bu üç düşünürün siyasal düşüncesinin gelişimini incelemenin sağladığı veriler temel alınarak genel olarak burjuva siyasal düşüncesinin gelişimi anahatlarıyla incelenmiştir.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/41206.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 41206 41206 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order