Küçükbaş kesim hayvanlarına uygulanan elektrikle bayıltma tekniklerinin karkas kalitesine etkileri üzerine araştırmalar için kapak resmi
Başlık:
Küçükbaş kesim hayvanlarına uygulanan elektrikle bayıltma tekniklerinin karkas kalitesine etkileri üzerine araştırmalar
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
40642T
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2005.
Fiziksel Tanımlama:
97 y. : res., tbl. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
Dünyanın ileri teknolojiye sahip ülkelerinin birçoğunda kasaplık hayvanlara, hayvanlara iyi muamelenin gereği olarak ante-mortem periyotta çeşitli bayıltma teknikleri ile bayıltma uygulaması yapılmaktadır. Kesim öncesi kötü muameleye maruz kalan hayvanların kanları yeterince akmamakta, bu durum insan sağlığını ve hem direkt hem de dolaylı yoldan ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu amaçla, ante-mortem devrede kasaplık kuzulara uygulanan farklı 2 elektrikle bayıltma metodunun et kalitesi üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapıldı.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/40642.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 40642 40642 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order